Aktualizace podkladových mapových vrstev

V souvislosti s ukončením podpory ČÚZK v poskytování tzv. webové mapové služby Základní mapy České republiky byla u plné verze mapy církevní správy tato vrstva nahrazena novou Základní topografickou mapou, která původní mapové dílo od 1.7.2023 nahrazuje. V rámci údržby portálu byla také nahrazena původní topografická podkladová mapa od společnosti ESRI za její novější … Číst dál

Přechod webové mapy na HTTPS

Od prosince roku 2020 je nutné provozovat webové mapy, které běží na ArcGIS Online, v zabezpečené formě na protokolu https. Plná verze webové mapy byla proto příslušně aktualizována. Zjednodušená verze je funkční pouze částečně – nefunguje proklik do územních obvodů sídel, tj. výpis atributů jejich atributů. Prosím, používejte plnou verzi mapy.

Církevní správa podrobněji ve Folia Historica Bohemica

V časopise Folia Historica Bohemica, který se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku, byl publikován v čísle 31/2 článek zabývající se prostorovou rekonstrukcí církevní správy. Článek rozšiřuje informace, jež jsou k nalezení na tomto portálu. K tématu církevní správy v Čechách v roce 1715 přistupuje z geograficko-kartografického pohledu. V úvodu shrnuje stav dostupných písemných … Číst dál

Článek o tvorbě Církevních map v časopise Geoinformatics FCE CTU

V rámci čísla 16/1 časopisu Geoinformatics FCE CTU vyšel článek, který se věnuje popisu tvorby prostorové databáze pro portál cirkevnimapy.cz a informuje o postupech a způsobech, jimiž byly vytvořeny webové mapové aplikace. V příspěvku jsou diskutovány rovněž problematiky kartografického projektu, volby mapových znaků, generalizace dat pro různá měřítka a téma umísťování popisů v mapách. Plný text … Číst dál

I. vojenské mapování v Církevních mapách

Výřez z mapového listu I. vojenského mapování č. 108 – Úvaly u Prahy

Do plné verze webové mapové aplikace církevní správy v roce 1715 přibyla nová vrstva I. vojenského mapování z let 1763–1783. Jde o první souvislé topografické mapy rakouské monarchie v měřítku 1 : 28 800, které nahradily zastaralé Müllerovy mapy z první čtvrtiny 18. století. Pokyn k zahájení mapování vyšel od císařovny Marie Terezie po prohraných válkách slezských a válce sedmileté. Dokončeno … Číst dál

Müllerova mapa Čech se nově zobrazuje i v největším měřítku Církevních map

Výřez z Müllerovy mapy Čech z roku 1720 – Kutná Hora

Plná verze mapové aplikace církevní správy v roce 1715 dosud trpěla drobným neduhem – při zobrazení v největším měřítku chyběla či „zmizela“ vrstva s Müllerovou mapou Čech z roku 1720. Vrstva byla do mapové kompozice připojena jako externí webová mapová služba (WMS), která však takovou podrobnost (měřítko) nepodporovala a proto se ani v nejvyšším přiblížení nemohla … Číst dál

Církevní znaky v časopise ArcRevue

V časopise ArcRevue, který se věnuje novinkám z oblasti geoinformací a GIS technologií, vyšel těsně před Vánoci roku 2015 příspěvek, jenž popisuje tvorbu kartografických znaků pro církevní tematické mapy. Periodikum vydávané firmou ARCDATA PRAHA je přístupné rovněž v bezplatné, elektronické verzi. Vlastní článek je pak na stranách 14–16. V textu jsou ve stručnosti … Číst dál

Spuštění plné verze portálu cirkevnimapy.cz

Po více jak dvou měsících provizorního provozu nastala ta správná chvíle k rozběhnutí plné verze portálu Církevní mapy. Stránky prezentují výsledky a výstupy mé disertační práce, která se zabývá databázovým a kartografickým zpracováním raně novověké církevní správy na území českých zemí. Za vyhledávání a poskytnutí historických církevních dat vděčím zejména Mgr. Kateřině Bobkové-Valentové, Ph.D. … Číst dál