Církevní znaky v časopise ArcRevue

AR4-2015_uvod

Časopis ArcRevue 4/2015
(Zdroj: ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

V časopise ArcRevue, který se věnuje novinkám z oblasti geoinformací a GIS technologií, vyšel těsně před Vánoci roku 2015 příspěvek, jenž popisuje tvorbu kartografických znaků pro církevní tematické mapy. Periodikum vydávané firmou ARCDATA PRAHA je přístupné rovněž v bezplatné, elektronické verzi. Vlastní článek je pak na stranách 14–16.

V textu jsou ve stručnosti zmíněna východiska pro bodové znakové sady klášterů a církevní správy. Následuje zevrubný popis metod, jak byly znaky navrhovány a jak je používat v platformě ArcGIS. Třetí strana pak prezentuje samotné znaky s popisem, co který znamená / komu patří.

Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *