Církevní správa českých zemí v roce 1715

Mapová aplikace zachycuje stav římskokatolické církevní správy českých zemí v raném novověku – od diecézí, přes vikariáty až do úrovně farností.
Nápověda k aplikaciČasté dotazyO tvorbě dat církevní správy

Církevní správa českých zemí v roce 1715

Mapová aplikace zachycuje stav římskokatolické církevní správy českých zemí v raném novověku – od diecézí, přes vikariáty až do úrovně farností.
Nápověda k aplikaciČasté dotazyO tvorbě dat církevní správy

Církevní správa českých zemí v roce 1715

Mapová aplikace zachycuje stav římskokatolické církevní správy českých zemí v raném novověku – od diecézí, přes vikariáty až do úrovně farností.
Nápověda k aplikaciČasté dotazyO tvorbě dat církevní správy
Církevní znaky pro historické mapy

Církevní znaky pro historické mapy

Všem kartografům, kteří zpracovávají mapy s tematikou církevních dějin, jsou určeny nové sady s bodovými znaky pro církevní rezidence a řeholní společenství.
Dějiny církve v českých zemích

Dějiny církve v českých zemích

Křesťanství v české kotlině prošlo mnoha složitými etapami, jež jsou shrnuty ve dvou textech – první se věnuje vývoji církevní správy a druhý historii řeholního života.
Zjednodušená verze mapy (částečně nefunkční)

Zjednodušená verze mapy (částečně nefunkční)

Na starších nebo méně výkonných zařízeních může být práce s plnou verzí mapové aplikace zdlouhavá. Vytvořena proto byla odlehčená verze se základní funkčností.

Portál Církevní mapy si klade za cíl představit výsledky zpracování dat raně novověké církevní správy v českých zemích formou interaktivní webové mapy. Zájemci o církevní dějiny mají možnost v aplikaci porovnávat různé mapové podklady a procházet podrobné textové údaje o farní síti.


Běžný návštěvník může portál využít například ke genealogickým pátráním. Má rovněž možnost seznámit se s historií církevní správy v českých zemích od příchodu křesťanství v 9. století až do současnosti, s vývojem řeholního života na našem území či zjistit si ve slovníku odborných církevních výrazů nejasné termíny.


Především kartografům jsou pak určeny nově navržené bodové znakové sady pro církevní objekty typu biskupství, vikářství, děkanství anebo pro řeholní domy duchovních řádů a kongregací, které jsou dostupné pod licencí Creative Commons.