Kontakt

Ing. Pavel Seemann

seemann@volny.cz
Katedra geomatiky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

  • autor databázové struktury pro data novověké církevní správy,
  • kartografického zpracování map,
  • návrhu mapových znaků pro církevní správu a řeholní společenství
  • a obsahu portálu cirkevnimapy.cz

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.

katerina.bobkova.valentova@gmail.com
Oddělení dějin raného novověku, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

  • zpracování podkladových dat církevní správy v raném novověku na základě písemných pramenů a dalších zdrojů

Komentáře jsou zakázány.