Církevní znaky pro historické mapy

znaky_male_spravaZnaky pro církevní správu
ZIP, 4 KB

Stáhnout

 

znaky_male_muzskeZnaky pro mužské řády a kongregace
ZIP, 8 KB

Stáhnout

 

znaky_male_zenskeZnaky pro ženské řády a kongregace
ZIP, 10 KB

Stáhnout

 

Vysvětlení významu znaků
PDF, 267 KB

Stáhnout

Licencování znaků církevní správy a klášterů

Všechny tři sady jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte původ- Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.


Použití znaků v programu ArcMap

Znaky ve formě počítačového fontu lze v softwaru ArcMap použít k nastavení vzhledu bodových tříd. Využít se dají i pro výplň polygonových tříd a do znaků liniových. Vhodným skládáním, volbou barev či posunem znaku je možné zajistit dodržování zásad volby a umísťování bodových znaků v mapě.

Počítačový font slouží programu jako knihovna, ze které se jednotlivé glyfy vybírají a dále ve vrstvách kombinují. Kupříkladu znak pro klášter benediktinů se může skládat z červeného glyfu silueta mnišských řádů a z černého glyfu benediktini. Polohu vztažného bodu znaku ovlivňují hodnoty posunu v osách X a Y. Velikost znaku pak zajistí příslušný přepínač v dialogu programu. Minimální hodnota by měla odpovídat 15 typografickým bodům. Podobně se dá ovlivnit natočení znaku. Kombinaci jednotlivých parametrů lze uložit pro budoucí použití do tzv. stylů, jejichž prostřednictvím se vzhled znaků šíří dál, ať už mezi mapovými náhledy či uživateli.

Tvorba mapových znaků pomocí skládání jednotlivých glyfů v programu ArcMap

Tvorba mapových znaků pomocí skládání jednotlivých glyfů v programu ArcMap

Komentáře jsou zakázány.