I. vojenské mapování v Církevních mapách

Výřez z mapového listu I. vojenského mapování č. 108 – Úvaly u Prahy

Výřez z mapového listu I. vojenského mapování č. 108 – Úvaly u Prahy

Do plné verze webové mapové aplikace církevní správy v roce 1715 přibyla nová vrstva I. vojenského mapování z let 1763–1783. Jde o první souvislé topografické mapy rakouské monarchie v měřítku 1 : 28 800, které nahradily zastaralé Müllerovy mapy z první čtvrtiny 18. století. Pokyn k zahájení mapování vyšel od císařovny Marie Terezie po prohraných válkách slezských a válce sedmileté. Dokončeno však bylo až za vlády jejího syna Josefa II., a proto se někdy označuje jako Josefské.

Mapování bylo prováděno vojenskými důstojníky, kteří projížděli na koních krajinou a zakreslovali smluvené prvky doslova od oka. Částečně využívali také metodu grafického protínání pomocí měřického stolu. Vzdálenosti krokovali nebo odhadovali. Popsaný způsob mapování vedl ke značným polohovým deformacím map, což bránilo spojit výsledky v jednu bezešvou mapu. Zásluhou kolegů z katedry geomatiky ČVUT v Praze a pokročilých metod transformace rastrových obrazů map se však po dvou a půl stoletích podařilo jeden mapový celek vytvořit a poskytnou jej veřejnosti formou mapové služby.

A právě tuto mapovou službu využívá nově i mapová aplikace církevní správy v roce 1715. Zapnout lze v rámci panelu Mapové podklady, kde je umístěna jako třetí od konce.

I. vojenské mapování dokumentuje stav barokní krajiny před nástupem průmyslové revoluce. Jde o kartografický pramen, který zachycuje ve velkém měřítku souvisle české země a umožňuje nejlepší přiblížení ke stavu v roce 1715, pro nějž je zrekonstruován historický stav církevní správy. Srovnání obou vrstev může vést k zajímavým poznatkům.

Mapová služba I. vojenského mapování je kolegy z ČVUT provozována v testovacím režimu. Je proto možné (stejně jako u ostatních externích služeb – Müllerova mapa Čech, II. vojenské mapování), že v mapové aplikaci nemusí vždy fungovat. V případě dlouhodobějších výpadků mě, prosím, informujte.

Bookmark the permalink.

2 Comments

  1. Radovan Vrtěl

    Dobrý den, píšete, že mapová aplikace církevní správy v roce 1715 je pro území Čech. Po rozkliknutí ale vidím území Čech, Moravy a Slezska. Takže všechno jsou to Čechy, milí čeští nacionalisté?

  2. Pavel Seemann

    Děkuji za upozornění. Text příspěvku jsem upravil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *