Církevní správa podrobněji ve Folia Historica Bohemica

V časopise Folia Historica Bohemica, který se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku, byl publikován v čísle 31/2 článek zabývající se prostorovou rekonstrukcí církevní správy. Článek rozšiřuje informace, jež jsou k nalezení na tomto portálu.

K tématu církevní správy v Čechách v roce 1715 přistupuje z geograficko-kartografického pohledu. V úvodu shrnuje stav dostupných písemných a mapových pramenů z 18. století, které se týkají tématu duchovní správy a stavu osídlení. Následuje krátká stať o současném stavu v problematice výzkumu historických hranic. Hlavní část článku je pak dedikována postupům, kterými byla rekonstruována prostorová data církevní správy v litoměřické diecézi a části pražské arcidiecéze. Zásadní pro získání historického stavu farních hranic bylo využití nástrojů geografických informačních systémů a prostorových databází. V navazujícím kartografickém oddílu je pak popsán portál cirkevnimapy.cz, jakožto hlavní mapový výstup rekonstrukce. Prezentovány jsou rovněž základní statistické údaje o vikariátech dotčených diecézí.

Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *